Mărci

Consultanță

 • Evaluare și opinie în ceea ce privește depunerea unei mărci

Asistență și reprezentare

 • depunere a unei cereri de marcă și gestionarea procedurilor până la obținerea titlului de protecție la OSIM, la EUIPO si la WIPO
 • informarea  solicitant despre eventuale refuzuri provizorii, observatii, opozitii ;
 • asistență și reprezentare în procedura de opoziție sau contestație a unei decizii în fața OSIM si în fața EUIPO
 • informare titulari privind termenele de reinoire ;
 • inscrierea la OSIM  a modificarilor de nume si /sau adresa solicitant/titular
 • inscrierea de cesiuni, fuziuni, licente, gajuri la OSIM
 • supraveghere buletine oficiale

Cercetare

 • cercetare documentara disponibilitate marca  in bazele de date OSIM,  EUIPO si OMPI ;
 • analiza rezultate cercetare disponibilitate marca ;
 • cercetare portofoliu titular

Consilierii atestați pentru acest domeniu sunt membri ai Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR), precum și ai Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EPO), având la baza atât studii juridice  și tehnice.